Invisalign Hønefoss

Invisalign

Invisalign er gjennomsiktige og avtakbare reguleringsskinner. Reguleringen egner seg blant annet for å justere store mellomrom mellom tenner, trangstilte tenner, skjev tannstilling og over- eller underbitt.

Til forskjell fra en vanlig tannregulering med apparatur og metalltråder, er Invisalign lite synlig. I tillegg kan du enkelt ta skinnene av selv, for eksempel når du skal spise eller pusse tennene. Siden det er enkelt å rengjøre både tenner og skinner, er det færre som utvikler karies og hull i tennene med Invisalign enn med fast regulering.

Selv om Invisalign kan tas av ved behov, bør en ikke benytte seg av muligheten i for lange perioder. Skinnene bør ideelt brukes i minst 22 timer per døgn for best mulig effekt.

Om du bestemmer deg for å bruke Invisalign, vil det bli laget flere sett med spesialtilpassede reguleringsskinner basert på avstøpninger av tennene dine. Du får skinnene med deg hjem og vil vanligvis bytte til nye skinner hver 7. dag. Totalt tar det som oftest mellom 6-12 måneder å regulere tennene med Invisalign, i noen tilfeller litt lengre tid. Underveis i behandling vil du få tett oppfølging av oss, og vi vil avtale besøk ved klinikken etter behov.

Etter endt behandling anbefales bruk av en retainer i en periode for å forhindre at tennene beveger seg tilbake mot tidligere posisjon. Stabiliseringsskinner er én mulighet, og en metalltråd som festes på baksiden av tennene er en annen.

I tillegg til aligners (skinner) fra Invisalign, leverer vi skinner fra ClearCorrect.

Pris: 25 000 – 50 000 kroner