Allmenn behandling

Undersøkelser

Regelmessige undersøkelser hos tannlege er viktig, og for de fleste anbefales det med en årlig tannlegesjekk. Sånn kan tann- eller tannkjøttsykdom oppdages og behandles på et tidlig tidspunkt. Gjennom tannlegeundersøkelser kan en også oppdage andre sykdommer, som diabetes eller høyt blodtrykk, før det har blitt oppdaget på annet vis. Basert på undersøkelsen kan vi dessuten gi råd til hvordan du kan ivareta egen munnhygiene bedre. 

Også om du kommer til oss med et akutt problem, som en smertefull eller skadet tann, er det nødvendig med en god undersøkelse før vi starter. Ved behov tar vi i tillegg røntgenbilder. 

Årlig undersøkelse inkl røntgen og tannstein ​ 

 

Kirurgi

Det kan være forskjellige grunner til at en trenger å gjennomføre et kirurgisk inngrep. Fjerning av visdomstenner som vokser skjevt, men ikke har kommet til syne enda, er en vanlig utfordring. Kirurgi brukes også for å korrigere tannkjøtt, for å behandle tannbyll eller tannløsning. 

For å fjerne en tann som vokser under tannkjøttet, løftes tannkjøttet bort for å komme til tannen. Etterpå blir området lukket med sting. Lokalbedøvelse gjør kirurgiske inngrep som dette helt smertefritt. 

 

Fyllinger

Fyllinger brukes for å reparere skadede tenner, enten det er på grunn av hull, en brukket tann eller en tann som har blitt misfarget. Ved hull må det ødelagte tannvevet fjernes, og etterpå kan den tapte delen av tannen erstattes med fylling. 

Det finnes flere fyllingsmaterialer, som plast, porselen og gull. 

 

Rotfylling

Rotfylling brukes i tilfeller hvor nerven i midten av tannen er blitt skadet eller betent. En vanlig årsak er et ubehandlet hull som har vokst seg inn til nerven og ført til infeksjon. 

I slike tilfeller må det infiserte vevet fjernes og erstattes med et kunstig materiale. En vil deretter legge på rotfylling og deretter en krone. 

 

Tanntrekking 

Å trekke en tann regnes ofte som et siste alternativ når tannen ikke kan reddes på annen måte. I dag er tanntrekking helt smertefritt ved bruk av lokalbedøvelse.

 

Protese

Protese er en løsning for å erstatte tapte tenner. Protesen kan erstatte samtlige tenner i under- og/eller overkjeven eller bare noen enkelttenner ved bruk av en såkalt delprotese. Til forskjell fra implantater og broer, er protesen avtagbar. Det er riktignok mulig å sørge for at protesen sitter bedre fast gjennom en enkel implantatbehandling.

Prisliste på våre allmenne behandlinger

Priser gjelder fra 1.1.2021

  • Årlig undersøkelse inkl røntgen og tannstein 1 149,-
  • Konsultasjonstime før implantat eller regulering, ink. ev enkel røntgen 390,-
  • Fyllinger Fra 1 200,-
  • Rotfyllinger Fra 3 500,-
  • Tanntrekking Fra 1 000,-
  • Fjerning av vidsomdstann Fra 2 500,-
  • Proteser Fra 14 000,-
  • Kroner Fra 6 000,-
  • Bro Fra 18 000,-